Az egészségügyi kártevők elleni védekezéssel kapcsolatos fontosabb jogszabályok időrendi sorrendben:

- 3/1969. (V. 16.) EüM rendelet a rovar- és rágcsálóirtószerek, valamint a riasztószerek forgalomba hozataláról és felhasználásáról
- 9/1985. (X. 23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkezéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról
- 1991. évi XI. törvény az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról
- 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
- 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól
- 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 1/2003. (I. 8.) FVM-ESZCSM együttes rendelet a nyers tej, a hőkezelt tej és a tejalapú termékek előállításának, forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeiről
- 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 852/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájával kapcsolatosan
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 853/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29. az élelmiszerek higiéniájáról lefektetett speciális higiéniai Rendelet
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS - a 854/2004/EC RENDELETE - 2004. április 29-i Szabályzata, mely speciális szabályban lefekteti a közfogyasztásra szánt állati eredetű termék hatósági ellenőrzését
- Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről 2008. évi kiadás  

A HACCP-ben jogszabály szerint történő kártevőirtás:
- az üzemeltető számára minimális költséget jelent
- a jogszabályi előírásoknak maximálisan megfelel
- hatékony védelmet biztosít a rovarok és rágcsálókkal szemben.

A monitoring alapon működő kártevőirtás előnye, hogy az alkalomszerű (féléves) irtás során az üzemeltetőt a napi munkavégzésben nem zavarja, nem kell bezárni az üzemet, boltot, konyhát. Az irtószermentes csapdák, mechanikus eszközök, zárt szerelvények alkalmazása ugyanis nem jelent veszélyt az élelmiszerekre. A HACCP-ben történő integrált kártevőirtás dokumentációját ingyenesen készítjük el és adjuk át, a terület felmérése díjtalan, kiszállási költséget nem számítunk fel.

ágyi poloska irtás - rovarirtás - csótányirtás - hangyairtás - rágcsálóirtás - molyirtás - darázsirtás - kullancsirtás - gabona fertőtlenítés